શા માટે અમીરો સ્વિસ બેંક માંજ પૈસા જમા કરાવે છે ?

30 Jun, 2018

સૌથી પહેલા તે બાબત સ્પષ્ટ કરવી કે સ્વિસ બેંક કોઈ એક બેંક નથી. સ્વિત્ઝરલેન્ડમાં જેટલી પણ બેંકો છે તેને સ્વિસ બેંક કહેવામાં આવે છે. સ્વિત્ઝરલેન્ડ ટેક્સ હેવનના નામે ઓળખાય છે. એવું એટલા માટે કે અહીં ગમે તેટલા રૂપિયા જમા કરો જેની સામે ખૂબ ઓછો ટેક્સ ભરવો પડે છે. સ્વિત્ઝરલેન્ડની બેંકમાં સીક્રેસી લૉ લાગુ હોય છે. અહીં આ કાયદો અન્ય દેશો કરતા થોડો અલગ છે.

 
સ્વિસ બેંકિગ એક્ટ 1934 મુજબ બેંક પોતાના ખાતેદારની માહિતી તેની પરવાનગી વગર જાહેર ન કરી શકે. એટલું જ નહીં ખાતાધારકને પોતાના દેશમાં નાણાકિય બાબતે કેસ ચાલી રહ્યો હોય તો પણ સ્વિત્ઝરલેન્ડની બેંકો દ્વારા કોઈ જ માહિતી આપવામાં આવતી નથી. પોલીસથી લઈને આદલત પણ આ માહિતી બેંક પાસે માંગી શકતું નથી.
 
અહીંયા લોકો એટલા માટે પૈસા જમા કરાવે છે કારણ કે સ્વિસ બેંકના પ્રાઈવસી એક્ટ મુજબ જો કોઈની ઉપર ભ્રષ્ટાચારનો કેસ ચાલી રહ્યો છે અને સ્વિસ બેંકમાં એકાઉન્ટમાં છે તો કાર્યવાહી દરમિયાન તેમના ખાતાની તપાસ કરી શકાતી નથી. સાથે આ બેંક ખાતાધારકોને તેમના પૈસા કઈ રીતે વધારી શકાય તેની પણ મદદ કરે છે.
 

Loading...

Loading...