આ ર મહિલાઓમાં કોણ છે બાળકોની માં ? મિત્રો મગજ ચલાવો નહીં તો પોગો ચેનલ જુઓ

01 Jun, 2018

  મિત્રો ઘણા કોયડાઓ એવા હોય છે જેના સુલઝાવા દરેક વ્યકિતનું કામ નથી. આજે અમે તમારી સામે આવો જ એક કોયડો લઇને આવ્યા છે.

તમે બતાવી દો કે નીચે એક ફોટો આપ્યો છે જેમાં માત્ર બે મહિલાઓ દેખાઇ રહી છે સાથે જ તેની પાસે એક નાનો બાળક પણ બેસીને રમી રહયો છે.
 

તમને જોઇને વિશ્ર્વાસ નહીં થાય કે આ કોયડો છે કે કોઇ ફોટો છે, પરંતુ અમે તમને જણાવી દઇએ કે આ માત્ર એક કોયડો છે અને તેમાં તમારે તમારું મગજ ચલાવીને એક સંકેત બતાવાનું છે કે આ બંને ખુરશીઓ પર બેસેલી મહિલામાંથી આ બાળકની માં કોણછે. આનો સાચો જવાબ જાણીને ચોંકી જશો તમે કે જે ડાબી બાજુ બેસેલી સ્લેટી વાળો વાળી મહિલા છે તે એ બાળકની માં છે. આવો જાણીએ તેનું કારણ.

 

 

ફોટો ધ્યાનથી જુઓ તો ખબર પડશે કે જે બાળક નીચે બેસીને રમી રહયું છે તે બાળકનું મોં સ્લેટી રંગના વાળો વાળી મહિલાની બાજુ છે. સામાન્ય રીતે પણ તેમ જોયુ હશે કે લગભગ નાના બાળકો જયાં પણ બેસે છે તે પોતાના માતાપિતાની તરફ મોં કરીને બેસે છે. સાથે જ માતાપિતા પણ પોતાના બાળકોનું ધ્યાન રાખવા માટે તેની તરફ મોં રાખીને બેસે છે કારણ કે આજુ-બાજુ ન જાય.