સામે આવ્યું સાચું કારણ જે હજુસુધી કોઇએ નથી જણાવ્યું, આ વસ્તુ છીનવી લેવા શમીની પાછળ પડી છે હસીન

13 Mar, 2018

 ચાર વર્ષ પહેલા મોહમ્મદ શમી અને હસીન જહાંએ પ્રેમની દુનિયા બનાવી હતી તે એક જ ઝાટકામાં વિખરાઇ ગઇ. આ સંબંધ વિખરાવાની પાછળ એક કારણ કરોડોની માર્કેટ વેલ્યુવાળું હસીન ફાર્મ હાઉસ છે. અમરોહામાં મોહમ્મદ શમીનું ૧૫૦ વીઘામાં ફેલાયેલુ એક ફાર્મ છે. આ ફાર્મહાઉસની માર્કેટ વેલ્યુની વાત કરે તો અહીં આઠ થી ૧૦ લાખ રૂપિયા પ્રતિ વિઘા રેટ છે.

આ હિસાબે આ ફાર્મ હાઉસની કિંમત ૧૨ થી ૧૫૦ કરોડ રૂપિયા છે. આ ફાર્મ હાઉસ હાઇવેથી નજીક છે. અમરોહા શમીનું ગૃહ જિલ્લો છે.

પરિવારના સુત્રો મુજબ આ ફાર્મ હાઉસનું નામ ભલે જ હસીન જહાં નામ છે. પરંતુ સરકારી કાગળો પર હસીન જહાંની હિસ્સેદારી એક રૂપિયાની પણ નથી અને આ પણ વિવાદનું એક કારણ છે.

પરિવારના સુત્રોએ દાવો કર્યો છે કે શમી અહીં સ્પોર્ટસ અકેડેમી ખોલવા ઇચ્છા છે. આમાં હસીન જહાંને હિસ્સેદારી આપી નથી. પુરા વિવાદની પાછળ આ કારણ છે.

પરિવારના સુત્રોનો દાવો છે કે હસીન અમરોહામાં પ્રોપર્ટીમાં નિવેશથી નારાજ છે. હસીન ઇચ્છતી હતી કે જમીન-મિલકત કોલકતા અથવા બંગાળમાં ખરીદવામાં આવે જયાંથી તે આવી છે.