નહીં જરૂર પડે કોન્ડોમની કે દરરોજ ખાવાની ગર્ભ નિરોધક ગોળીઓની, તમારા ઘર માં જ છે પ્રાકૃતિક ગર્ભ નિરોધક.

04 Jul, 2018

આમતો બજારમાં ગર્ભનિરોધકના બધા વિક્લ્પ છે . પણ તેનાથી શરીર પર થનાર સાઈડ ઈફેક્ટથી બચવા ઈચ્છો છો તો આયુર્વેદમાં પણ તમારા માટે ઘણા ઉપાય છે.  એવા ક એક ઉપાયમાં એરંડાનુ નામ શામેળ છે. 

 
આવો જાણીએ એરંડાને કેવી રીતે ઉપયોગ કરીએ તો અઈચ્છનીય ગર્ભથી છુટકારો મેળવી શકાય છે. 

 
સૌથી પહેલા કેસ્ટર એટલે કે એરંડાના બીયડને ફોડવું. ત્યારબાદ તેમાં સફેદ બીયડને કાઢો. આ બીયડને એક ગિલાસ પાણી સાથે ખાઈ લો.
 
પ્રાકૃતિક ગર્ભનિરોધક છે એરંડાના બીયડ, આવી રીતે ખાશો તો નહી રોકશે પ્રેગ્નેંસી 
 
આમતો બજારમાં ગર્ભનિરોધકના બધા વિક્લ્પ છે . પણ તેનાથી શરીર પર થનાર સાઈડ ઈફેક્ટથી બચવા ઈચ્છો છો તો આયુર્વેદમાં પણ તમારા માટે ઘણા ઉપાય છે. એવા ક એક ઉપાયમાં એરંડાનુ નામ શામેળ છે. 
 

 
આવો જાણીએ એરંડાને કેવી રીતે ઉપયોગ કરીએ તો અઈચ્છનીય ગર્ભથી છુટકારો મેળવી શકાય છે. 
 
સૌથી પહેલા કેસ્ટર એટલે કે એરંડાના બીયડને ફોડવું. ત્યારબાદ તેમાં સફેદ બીયડને કાઢો. આ બીયડને એક ગિલાસ પાણી સાથે ખાઈ લો.