આજની શરમ : ભાઇબહેનની વચ્ચે શારીરિક સંબંધને કાનુની માન્યતા આપવા જઇ રહયો છે આ દેશ

15 Nov, 2018

 જર્મનીમાં ભાઇબહેનની વચ્ચે સંબંધ બનાવવા કાયદેસર બનાવી શકે છે. જર્મન સરકારની આચાર સમિતિની દલીલો જો લાગુ થઇ તો ભાઇ-બહેનના સંબંધને અવૈધ ગણાવાતા કાયદાને ખત્મ કરવામાં આવી શકે છે.

આચાર સમિતિ મુજબ, આ રીતના કાયદા પોતાની ઇચ્છાથી શારીરિક સંબંધ બનાવવાને અધિકારનું હનન છે. જર્મન નૈતિકતા આપરાધિક કાનુન પરિષદની તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે કે કોઇપણ જોડીને પોતાની મરજીથી સેકસ કરવાનો અધિકાર છે. સમિતિની આ દલીલો સાકસોનીમાં રહેવાવાળા ભાઇ-બહેનના મામલા પછી સામે આવી છે. અહીં રહેવાવાળા ભાઇ-બહેનની જોડીએ ચાર બાળકોને જન્મ આપ્યો. જેમાં બે બાળકો શારીરિક રૂપથી વિકલાંગ હતા. આ કારણથી બંનેને અલગ રહેવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
 

બહેનની સાથે શારીરિક સંબંધ બનાવવના કારણે ભાઇને ૩ વર્ષની સજા કરવામાં આવી હતી. આચાર સમિતિએ આ વાતને ખારિજ કરતા કહયું કે બાળકોને વિકલાંગ પેદા થવાના કારણે કોઇ જોડીને શારીરિક સંબંધ બનાવવાથી રોકી શકાય નહીં. જર્મનીની ચાંસલર એંજલા માર્કેલના પ્રવકતાએ જણાવ્યું કે આ વાતની સંભાવના વધારે છે કે સરકાર સમિતિની દલીલોને ખારીજ કરી શકે છે.