પેટની ચરબી ઘટાડવા માટે યોગાસન

14 Jun, 2018

ખોટી જીવનશૈલી અસ્વસ્થ ખાવાની ટેવ, કસરતની કમી અને આર્થિક તનવ આ બધા કારણ તમારા પેટની ચરબીને વધારે છે. જેટલુ તમારુ પેટ વધશે એટલી અન્ય સમસ્યઓ પણ વધતી જશે અને પેટની ચરબી માટે કોઈ સહેલો ફોર્મૂલા પણ નથી. જેના ઉપયોગથી તમે તમારી ચરબી ચાર દિવસમાં ઓછી કરી લો. 

 
તાડાસન - તાડાસન એક પ્રકરનુ વોર્મ અપ પોઝ છે. આ રક્તનુ પરિસંચરણ સુધારે છે. જેના કારણે આ શરીરને અન્ય પોઝ માટે તૈયાર કરે છે. 
 
સૂર્ય નમસ્કાર 12 આસનોનો એક સંગમ છે. આ બધા આસન આપણા શરીરને લાભ પહોંચાડવામાં મદદ કરે છે. આગળ અને પાછળ નમવાથી શરીરમાં એક સ્ટ્રેચ આવે છે. જ્યારે કે ઊંડો શ્વાસ લેવાથી શરીરમાંથી ઝેરીલો પદાર્થ બહાર નીકળી જાય છે. રોજ સવારે સૂરજ સામે સૂર્ય નમસ્કાર કરવાથી તમને વધુ લાભ મળશે
 
પશ્ચિમોત્તાસન આસન તમારી મણિપુર ચક્રને ઉત્તેજીત કરે છે. આ આસનમાં આગળ નમવાથી ધડ જાંધ સાથે જ હિપ્સ પણ સ્ટ્રેચ થાય છે.  આ તેમને માટે છે જેમને પાચન સંબંધી સમસ્યા રહે છે.

Loading...

Loading...