સેક્સ વખતે સ્તનની નીપલ વિષે આ વાતો તમારે ખાસ જાણવી જરૂરી છે

02 Mar, 2018

જયારે વાત સેક્સ કે ફોરપ્લેયની વાત આવે  છે ત્યારે નીપલને આપણે  ભૂલી ના શકીયે। તો આજે અપને સ્ત્રીની શરીર રચનામાં સેક્સ વખતે  સ્તનની નીપલ વિષે  થોડું  જાણીયે . 

 
જયારે તમે સેક્સ  કરતા  હોવ ત્યારે તમારા પાર્ટનર  પોતાના હાથ વડે , હોઠ  વડે કે મોઢા  ના સ્પર્શ  વડે નીપલ ને સ્પર્શવી જોઈએ 
તમારા નાક ને પણ તમે ભૂલી ના શકો જયારે  તમે નીપલ ને ઉતેજીત કરવા માંગતા હોવ ત્યારે તમે તમારા  નાક વડે નીપલ ને સ્ક્વિઝ કરી શકો છો
દરેક સ્ત્રી ઈચ્છતી હોઈ  કે તેનો પાર્ટનર તેના સ્તન ને મસળે અને  નીપલ સાથે  શરારત કરે. 
તમે તમારા પાર્ટનર ની નીપલ ને હાથ થી બનાવેલી કાતરની જેમ મસળી  શકો છો તમારો એવો સ્પર્શ તમારા પાર્ટનર ને ખુબ જ  ગમશે       
તમે તમારા મેલ  પાર્ટનર ને પણ તમારી આખો ની હરકતો થી કહી શકો ચો કે તે તમારા સ્તન ને સ્પર્શ કરે.