Uttarayan Makarsankranti Jokes – Apdo nariyo ane Bachchan

13 Jan, 2016

अमिताभ: आज मारी पासे पतंग छे,
फीरकी छे,
फीरकी पकडनार छोकरी छे,
तल ना लाडु छे,
सेरडी छे,
तारी पासे शु छे ?

नरीयो : मोटा भाई, तमोऐ आवा वाक वचनो थी अमारी काडजा केरी कुणी लागणीओ ने छीन्न भिन्न करी नाखी छे… अमोनी पासे

वीतेला वषँ नी वघेली पतंग ना कीन्ना माथी पुनः प्राप्त करेला मजबूत रेसा वाळा दोरा ना छेवाडे गरवा गीरनार जेवी मजबुती घरावतापथ्थर बांघी ने बनावेलु “लंगरीयु” छे.
तमो पतंग चगावो तो खरा….