સ્વાસ્થય માટે ગુણકારી છે મીઠું, જાણો તેના 10 ફાયદા એક ક્લિકે

30 Dec, 2014

સ્વાસ્થય માટે ખોરાકમાં વ્હાઈટ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. રોજિંદા ખોરાકમાં મીઠું અને ખાંડને વ્હાઈટ પોઈઝન કહેવામાં આવે છે. આમ, આહારમાં આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ જેટલો ઓછો કરવામાં આવે તેટલું સ્વાસ્થય માટે સારૂ તેમ માનવામાં આવે છે. આ વાત અમુક હદ સુધી ઘણી સાચી છે પરંતું સ્વાસ્થયની દ્રષ્ટીએ મીઠાના પણ અનેક ઉપયોગ છે.

મીઠું ખારું, મધુર, પચવામાં ભારે, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, ખોરાકનું યોગ્ય પાચન કરાવનાર, ઝાડો લાવનાર, ખારું છતાં દાહ-બળતરા ન કરનાર, કફને પ્રકુપીત કરનાર, વાયુ મટાડનાર, રુચીપ્રદ, થોડા પ્રમાણમાં લેવાથી હૃદય માટે હીતકારક છે. તે વધારે પડતું ગરમ કે વધારે પડતું ઠંડુ નથી. જોકે મીઠું વધારે પડતું લેવાથી એટલું જ નુકસાનકર્તા છે. મીઠું હલકું, રોચક, ગરમ, અગ્નીવર્ધક, વાતઘ્ન, શ્રેષ્ઠ જંતુઘ્ન, શોથહર, વેદનાહર, સુક્ષ્મ અને ગુમડાં મટાડનાર છે. તો આવો જાણીએ મીઠા કયા 10 ઉપયોગ સ્વાસ્થયવર્ધક છે

(૧) મુઢમારના દુખાવામાં હળદર અને લસણ સાથે મીઠું મેળવી લેપ કરવામાં આવે છે.

(૨) ખાટું ખાવાથી દાંત અંબાઈ ગયા હોય તો મીઠું ઘસવાથી સારું થાય છે.

(૩) સુકી ખાંસીમાં મોંમાં મીઠાનો કાંકરો મુકી રાખવાથી ખાંસી નરમ પડે છે અને ઉંઘ આવી જાય છે.

(૪) મીઠાના પાણીમાં બોળીને શાકભાજી ધોવાથી એમાં રહેલ સુક્ષ્મ જંતુઓ મરી જાય છે. બાહ્ય પ્રયોગમાં મીઠું વધુ વાપરવું પરંતુ ખાવામાં વધુ પડતા મીઠાના ઉપયોગથી આંખોનું તેજ ઘટે, વાળ ધોળા થાય કે ખરી જાય અને ચામડીના રોગો થાય છે. મીઠા કરતાં સીંધવનો ઉપયોગ કરવો વધુ આરોગ્યપ્રદ છે.

(5) વઘુ પડતા ચાલવાથી થાક લાગ્યો હોય કે પગનો દુખાવો થતો હોય તો ગરમ પાણીમાં (સહન થાય તેવા)મીઠું ભેળવી થોડી વાર પગ ડુબાડી રાખવા.

(6) આદુના રસમાં મીઠું ભેળવી રાતના ચહેરા પર લગાડવું. સવારે ચહેરો ધોઇ નાખવાથી ખીલથી રાહત થાય છે.

(7) તુલસીના રસમાં મીઠું ભેળવી નાકના ફોયણા માં તેમજ ગળામાં રેડવાથી વ્યક્તિ ભાનમાં આવે છે.

(8) મીઠું તથા ઘઉંના લોટનું થૂલું ભેળવી પોટલી બનાવી ગરમ કરી શેક કરવાથી સોજો તથા દુખાવાથી રાહત થાય છે.

(9) ભૂખ ન લાગતી હોય તો ભોજનના અડધા કલાક પહેલા એક ચમચો આદુના રસમાં થોડું મીઠું ભેળવી પીવાથી બૂખ ઊઘડે છે.

(10) લસણની કળીને વાટી તેમાં મીઠું ભેળવી કુતરાએ બચકુ ભર્યું તે ભાગ પર લેપ લગાડવાથી હડકવાનું સંક્રમણ થવાની શક્યતા નહીંવત રહે છે.