કિસ કરવાની આ અવનવી રીતથી તમારા પાર્ટનર ને દરરોજ ખુશ કરો

14 Mar, 2018

 કિસ બે વ્યક્તિઓ વચ્ચે પ્રેમ દર્શાવવાનું એક માધ્મ છે આજે આપણે કિસ કરવાના 8 અલગ અલગ પ્રકાર વિષે જાણીશું. 

 
- ફ્રેન્ચ કિસ : આ કિસમાં બને પરનાર બને માં ખોવાઈ જાય છે, બને પરનાર એકબીજાના હોઠો ને ચૂમે છે ત્યારબાદ એકબીજા ની જીભ ને એકબીજાના મોઢામાં નાખીને એકબીજાને ચૂમે છે
 
- ઈયર લૉબ કિસ : આ કિસ માં બને પાર્ટનર એકબીજા ના કાં ને હોઠ થી ખેંચવાનો પ્રયાસ કરે છે 
 
હિકી કિસ : આ એક લવ બાઈટ નો પ્રકાર છે આમ પાર્ટનર બીજા ના શરીરને લાંબા સમય સુધી ચૂસે છે ત્યાં લાલ કલર ના નિશાન પડી જાય છે  
 
બટર ફ્લાઈ કિસ :  આમ ખાસ કિસ નું મહત્વ નથી પણ આ માં બને પાર્ટનર એક બીજાં ઈ નજીક આવે અને એક બીજાની આંક ની નેણ અડકે છે અને ધીરેધીરે એકમેક માં ખોવાઈ જાય છે
 
એસ્કિમો કિસ : સૌથી વધુ પ્રેમ કરવાની સરળ પદ્ધતિ છે એમાં બને પાર્ટનર એકબીજાના નાક ને રગડે છે 
 
સ્પાઈડર મેન કિસ : આ કિસ માં બને પાર્ટનર એકબીજા હતી ઉલ્ટી દિશા માં સુઈ જાય છે જેમાં માત્ર એમના ચહેરા ને હોઠ જ એક બીજા ના સંપર્ક માં રહે છે 
 
પેક્સ કિસ :આ પદ્ધતિ માં બને પાર્ટનર માંથી કોઈ એક બીજા પાર્ટનર ના ગાર્ડન કે પીઠ કે શારીન ના અન્ય ભાગ માં હોઠ થી ચૂમે છે, ફોર પ્લેય માટે આ પદ્ધતિ ખુબ જ ખાસ છે બને પરનાર ને ઉતેજીત કરવા માટે આ ખાસ પદ્ધતિ છે