તમે કેવી રીતે જાણી શકો કે તમારી પત્ની સેક્સ માટે તૈયાર છે ?

28 Feb, 2018

 એક પુરુષ તરીકે તમારે એ જાણવું ખુબજ જરૂરી છે કે તમારી પત્ની તમને સેક્સ માટે ઇન્વાઇટ કરી રહી છે, તેની બોડી લેન્ગવેજ તમારે સમજવી   ખુબ     જરૂરી છે।   

 
માત્ર તમારી સંતુષ્ટિ જ મહત્વ ની નથી , તમારી પત્ની ને પણ સેક્સ દરમિયાન એટલી માજા આવવી  જોઈએ . તમારા ક્યાં પોઝિશન  થી એમને  વધુ મજા આવે  છે તે પણ તમારે સમજવું પડશે. તો આજે અપને જોઈશું  કે તમારી પત્ની ની ઈચ્છા તમે કેવી રીતે સમજો છો ?
 
1. તમારી પત્ની એકદમ ઊંડા શ્વાસ લેવા માંડે કે તમે સમજો કે સેક્સ માટે તૈયાર છે 
તમે તેની ચાટી પાસે તેના હ્રદયના ધવબારા સાંભળી શકો. જયારે તમે તેની બ્રેસ્ટ પાસે તમારું મોઢું લઇ જાવ. 
 
2. તમારી પત્ની સેક્સુઅલી કણસવા  માંડશે  , તે  તેની માનસિક અને શારીરિક તૈયારી બતાવે છે। તેનો  આ ઉંહકારો તમારે સમજવાનો છે અને આગળ વધવાનું છે 
 
3. જો તમે તેની નીપલ ને મસળતા  હસો  તો તે ઘણી વાર થઇ કડક  જશે અને ઘણી  વાર  તેમાંથી ચીકણું પ્રવહી પણ નીકળી  શકે છે  
 
4. સૌથી સચોટ કારણ હોઈ તો તમારી પત્ની ના યોની માંથી ચીકણું પ્રવાહી નીકળવા લાગશે તમે આંગળી નાખી તેને  આનંદ આપશો  તો પણ તમને ખ્યાલ આવી જશે .