હોળીના તહેવાર માં તમારા બાળકોને સેક્સુઅલી સ્પર્શ કરી હેરાન ના કરે તે માટે એટલા પગલાં લેજો.

01 Mar, 2018

દેશના અમુક ભાગો માં વર્ષો થી છોકરી ઓને દૂધ થી ભરેલા ફુગ્ગા બ્રેસ્ટ પાર મારવા, તે સિવાય વીર્ય થી ભરેલા ફૂગ હિપ્સ પાર મારવા પર છોકરીઓને જે પરેશાની શહન કરવી પડે છે જે તેને તહેવાર થી દૂર કરી દે છે અને માનસિક ડરાવી દે છે સરકાર ઘણા નિયમો લાવે છે છતાંય આપણા સંતાનો ની સંભાળ લેવી આપણી ફરજ છે  

 
તમારા  સંતાનો ને તમારા મોબાઈલ આપી દો જેથી તે તમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકે 
જો કોઈ તમારા બ્રેસ્ટ કે હિપ્સ પર કલર લગાડવાની કોશિશ કરે તો હાથથી ધકો મારી દૂર કરી દો
કોઈ પણ  જાતની  ભાંગ  કે આલ્કોહોલિક  ડ્રિન્ક ના પીવો   
સોસાયટીના પ્રોગ્રામમાં  જ  તમે  જમવાનો  આગ્રહ   રાખો 
તમારા બાળકો ને શીખવાડો ને કલર લગાડવો  ને શરીર  ને સ્પર્શ  કરવો  એ  બંનેમાં ફેર  છે જો કોઈ એવું કરી તો તરત જ તેનો વિરોધ  કરો