માચીસની 6000 સળી એક સાથે સળગે તો નજારો કેવો હોય ? જોઈ લો આ વિડીયો

01 Apr, 2016

 માચીસની એક સળી સળગાવીએ તો તેનાથી કેટલો પ્રકાશ ફેલાય અને કેટલો સમય તે સળગતી રહે તે વાત તો સામાન્ય છે. પરંતુ જો એક સાથે 6000 સળી સળગાવવાંમાં આવે તો નજારો કેવો હશે, તેની કલ્પના કરી છે? જો કે કેટલાક ભેજાબાજ હોય છે જેઓ કલ્પના પણ ન કરી હોય તેવા અખતરાં કરી બતાવતાં હોય છે. 

તાજેતરમાં જ સોશિયલ મીડિયા પર આવો એક વિડીયો વાઈરલ થયો છે. જેમાં 14 મિનિટ 21 સેકેન્ડના સમયમાં સળગતી 6000 સળીઓ દેખાડવામાં આવી છે. તેના માટે એક બોર્ડ પર બધી જ સળીને ગોઠવવામાં આવી છે. તો તમે પણ જોઈ લો આ નજારો...