આ જોકર નો સંદેશ તમને વિચારવા પર મજબુર કરી દેશે

03 Jan, 2016

 લોકો નું માનવું છે કે જોકર હંમેશા હસાવે છે, પરંતુ આ વીડિઓ જોયા પછી તમને ખબર પડશે કે જોકર પણ સમાજ માટે ચિંતિત છે. જુઓ જોકર કેવી રીતે પોતાની વાત કહીને હસવ્યા પછી તમને વિચાર પર મજબુર કરી દેશે..