Entertainment

આ જોકર નો સંદેશ તમને વિચારવા પર મજબુર કરી દેશે

 લોકો નું માનવું છે કે જોકર હંમેશા હસાવે છે, પરંતુ આ વીડિઓ જોયા પછી તમને ખબર પડશે કે જોકર પણ સમાજ માટે ચિંતિત છે. જુઓ જોકર કેવી રીતે પોતાની વાત કહીને હસવ્યા પછી તમને વિચાર પર મજબુર કરી દેશે..

Loading...
નોંધ : આ વેબસાઇટમાં મુકવામાં આવતી માહિતી, લેખો, જાહેરાત તથા રીત અમને મળેલ માહિતીને આધારે છાપવામાં આવે છે. જે તે વ્યકિતએ માહિતી લેખ કે રીતનો ઉપયોગ કરતાં પહેલા પૂરે પૂરી ચકાસણી કરવી. નહીંતર માહિતી, લેખ, જાહેરાત કે રીત દ્વારા કોઇપણ વ્યકિત ગેરમાર્ગે દોરાઇ તો તેની જવાબદારી જે તે વ્યકિતની રહેશે.
Loading...

Releated Post