મોદીના ભાષણની મિમિક્રી સાંભળીને થઇ જાસો હસીને લોટ પોટ

18 Dec, 2015

પીએમ મોદીના ભાષણની એક મિમિક્રી વાઈરલ થઇ છે જેને જોઇને તમે હસી ને લોટપોટ થઇ જશો, એક યુવકે એકદમ મોદીની  સ્ટાઈલમાં મિમિક્રી કરી છે...

Loading...

Loading...