Category : Todays News

અકાળે મૃત્યુથી કોઇ નથી મરતું, જીવ લેવાના ર૪ કલાક પહેલા દરેક વ્યકિતને આ ૪ સંકેત આપે છે યમરાજ

 જેનો જન્મ થયો છે, તેનું મૃત્યુ પણ નિશ્ર્ચિત જ છે. આ સત્યને કોઇ નથી બદલાવી શકતું, પરંતુ કયારે આપણું...