દુબઈમાં આકાર લઇ રહ્યું છે દુનિયાનું સૌથી ઊંચું ટાવર...!!

20 Dec, 2014

દુનિયાના સૌથી અજબ-ગજબ અને શ્રેષ્ઠ આર્કિટેક્ચરમાં દુબઈમાં આવેલા અનારા ટાવરનો સમાવેશ થાય તેવી શક્યતા છે. 125 માળના આ ટાવરની ઊંચાઈ 700 મીટર જેટલી રહેશે અને ભવિષ્યમાં તે દુનિયાના સૌથી ઊંચા સ્થાનોમાં પણ સ્થાન પણ લઈ શકે છે.આ ટાવરમાં 300 રહેણાંક એપાર્ટમેન્ટસ પણ હશે, જુઓ તસવીરો...