International

દુનિયાના સૌથી મોટી સાઇઝના પીઝા

દુનિયામાં અવનવા લોકો રહે છે જે કંઇક નવું જ કરતા હોય છે. આ રીતે દુનિયામાં અનેક લોકોએ મોટી સાઇઝના પીઝા બનાવ્યા છે તેની તસવીરી ઝલક...

Source By : Ha Ame Gujarati

Releated Events